SHARE PRICE

TSX NVO

OTCQX NSRPF

ASX NVO

Sumitomo converts Egina interest to 1.36% interest in Novo