TSX NVO

TSX NVO.WT

TSX NVO.WT.A

OTCQX NSRPF

Sumitomo converts Egina interest to 1.36% interest in Novo